En kurs som hjälper dig komma igång med appen ToDo i Office 365.

"Min Dag" -
Din planering för arbetsdagen

Kursen fokuserar på planering för dina dagliga arbetsuppgifter.

Du kommer lära dig använda appen ToDo, som är en del av Microsoft 365, genom att bli coachad i att ta till dig ett visst beteende (istället för att bli lärd vilka funktioner som finns).

Kursen kommer hjälpa dig att bli en mästare på att hantera din uppgifter. 

Magnus Fälth

Kursledare

Hej!

Mitt namn är Magnus Fälth och jag jobbar som coach för Microsoft 365. Det är jag som är kursledare för denna kurs, och som kommer coacha dig åtminstone de första 5 dagarna.

Jag har en passion för effektiv hantering av information, och har utforskat och lärt mig Microsoft 365:s appar utan och innan. Jag drivs av att hjälpa människor att genom apparna i Microsoft 365 få bättre hantering av sin information, och därigenom uppnå ett förbättrat resultat och välmående.

Översikt av kursen

Genom denna kurs får du hjälp med att etablera rutinen Min Dag i appen ToDo som en automatisk vana.

Du blir coachad i att anamma en central rutin för appen ToDo, nämligen Min Dag. Varje dag kommer du få ett chattmeddelande av din coach, med frågor och relevanta tips. I det dagliga meddelandet får du en länk till en kortare video (3-4 min), som går igenom 3 delar:
 
1. Hur det har gått för dig med utförandet av rutinen och vad en syftar till
2. Om vaneskapande rent generellt, där våra tips bygger på moderna neuropsykologi
3. Någon kraftfull funktion från appen ToDo som kommer kunna hjälpa dig bli en mästare över dina uppgifter

Under 5 veckor går vi igenom alla viktiga funktioner i ToDo, och coachar dig till att anamma de centrala rutiner och beteenden som du behöver för att bli en mästare över dina uppgifter. 

Kursens upplägg

John Englund

Platschef Chefs Fresh i Malmö

Mycket bra upplägg som har gett mig trygghet när jag ska implementera nya digitala arbetsredskap samt fått en förståelse för hur jag skapar nya rutiner utan att det känns jobbigt.

Pris för kursen

  • 1-års medlemskap
  • 1000 SEK

    Du får tillgång till kursen i 1 år.

    Köp nu
  • Dagligt meddelande från din coach
  • Tillgång till teknisk hjälp
  • Deltagande på livemöte varje vecka
  •